Regulamin

Do 15 lutego 2020:

  • Przesłanie pocztą karty zgłoszenia oraz CD lub DVD
  • Przesłanie e-mailem CV oraz aktualnego zdjęcia chóru

Do 28 lutego 2020:

  • Wybór uczestników przez Radę Artystyczną festiwalu

Do 31 marca 2020:

  • Wniesienie opłaty rejestracyjnej i opłaty za uczestnictwo

Do 10 kwietnia 2020:

  • Przesłanie e-mailem programu występów

Do 1 sierpnia 2020:

  • Możliwość zgłaszania zmian dotyczących liczby uczestników,
    posiłków i noclegów


© Copyright   www.girlschoirfestival.pl O FESTIWALU    REGULAMIN    UCZESTNICY    PROGRAM    SPONSORZY    GALERIA    KONTAKT