Regulamin

REGULAMIN TRILLME FESTIVAL III MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU CHÓRÓW DZIEWCZĘCYCH POZNAŃ, 16 – 20 WRZEŚNIA 2020

Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Dziewczęcego SKOWRONKI przy współpracy Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

 • TERMIN
 • Trillme Festival III Międzynarodowy Festiwal Chórów Dziewczęcych - Trillme Festival odbędzie się w dniach dniach 16 - 20 września 2020 w Poznaniu.

 • WARUNKI UCZESTNICTWA
  • W festiwalu mogą brać udział wyłącznie amatorskie chóry dziewczęce w wieku od 12 do 19 lat. Liczba uczestników nie może przekroczyć 40 osób (chórzystki, dyrygent, akompaniator, opiekunowie, kierowcy).
  • Festiwal nie ma charakteru konkursu.
  • Chóry pragnące uczestniczyć w Festiwalu powinny przesłać do 15 lutego 2020:

   • pocztą (na adres: Trillme Festival, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań):
    • czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia
    • nagranie CD lub DVD trzech utworów
     a cappella z aktualnego repertuaru chóru
   • e-mailem (na adres: info@girlschoirfestival.pl):
    • CV oraz aktualne zdjęcie chóru
     (w poziomie, w dobrej rozdzielczości)
  • O zakwalifikowaniu chórów do Festiwalu decyduje Rada Artystyczna powołana przez organizatorów. Decyzję o zakwalifikowaniu chóry otrzymują do dnia 28 lutego 2020.
 • OPŁATY
  • Chóry zakwalifikowane do udziału w Festiwalu zobowiązane są do wniesienia następujących opłat:

   • rejestracyjnej - 1200 zł od chóru
   • za uczestnictwo - 120 zł od osoby
   Powyższe opłaty należy uiścić przelewem, najpóźniej do dnia 31 marca 2020 na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru Dziewczęcego Skowronki im. M. Wróblewskiej, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań, numer rachunku w PKO BP:
   67 1020 4027 0000 1202 0365 2922
  • Brak opłaty rejestracyjnej lub za uczestnictwo jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w Festiwalu.
  • W przypadku rezygnacji z udziału w Festiwalu opłaty rejestracyjna i za uczestnictwo nie są zwracane.
 • PROGRAM
  • Chóry zakwalifikowane do udziału w Festiwalu przygotowują zróżnicowany program, z naciskiem na utwory rodzime, które będą wykonane:
   • w czwartek 17 września (do południa) - koncerty w szkołach w Wielkopolsce - około 45 minut muzyki dowolnej
   • w piątek 18 września (wieczorem) - koncerty w Poznaniu - około 30 minut muzyki dowolnej
   • w sobotę 19 września - Koncert Galowy w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - 3 dowolne utwory /do 12minut/, z naciskiem na muzykę rodzimš
   • w niedzielę 20 września - koncerty podczas nabożeństw w poznańskich kościołach (dla chętnych chórów) - około 20 minut muzyki sakralnej
  • Ponadto uczestniczące chóry zobowiązane są do starannego przygotowania utworu finałowego, który będzie wykonany podczas Koncertu Galowego w sobotę 19 września przez wszystkie połączone zespoły. Partytura utworu zostanie wysłana chórom po zakwalifikowaniu.
  • Program występów należy przesłać drogą elektroniczną (na adres: info@girlschoirfestival.pl) do dnia 10 kwietnia 2020.
 • ORGANIZACJA POBYTU
  • Organizator zapewnia nocleg w hostelach i akademikach. Na życzenie chóru, za dodatkową opłatą, możliwe jest zorganizowanie noclegu w hotelu.
  • Koszty wyżywienia (pierwszy posiłek - kolacja 16 września, ostatni posiłek - śniadanie 20 września) pokrywają organizatorzy.
  • Istnieje możliwość wykupienia noclegu i wyżywienia dla dodatkowych osób.
  • Koszty transportu pokrywają chóry. Chórom nieposiadającym własnego środka transportu organizator odpłatnie zapewni transport podczas Festiwalu.
  • Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia kosztów leczenia szpitalnego.
 • INFORMACJE DODATKOWE
  • Zgłoszenie chóru do Festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo rejestracji artystycznego wykonania chóru dowolną techniką zapisu i jego rozpowszechniania.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne wykonywanie muzyki (prawa autorskie) i związane z tym działania prawne podejmowane przez organizacje ochrony praw autorskich.
  • Za udział w koncertach, nagraniach radiowych i telewizyjnych dokonanych podczas Festiwalu, a także za ich dalsze odtwarzanie i rozpowszechnianie chóry i dyrygenci nie otrzymują honorarium.
  • Rezygnacja z udziału w Festiwalu oraz wszystkie zmiany dotyczące liczby uczestników, posiłków i noclegów powinny być zgłoszone mailowo do biura organizacyjnego najpóźniej do dnia 1 sierpnia 2020. Niedotrzymanie wymienionych warunków spowoduje obciążenie chórów kosztami zarezerwowanych noclegów i wyżywienia.

Więcej informacji: info@girlschoirfestival.pl


© Copyright   www.girlschoirfestival.pl O FESTIWALU    REGULAMIN    UCZESTNICY    PROGRAM    SPONSORZY    GALERIA    KONTAKT