Regulamin

REGULAMIN TRILLME FESTIVAL III MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU CHÓRÓW DZIEWCZĘCYCH POZNAŃ, 19 – 23 WRZEŚNIA 2018

Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Dziewczęcego SKOWRONKI przy współpracy Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

 • TERMIN
 • Trillme Festival III Międzynarodowy Festiwal Chórów Dziewczęcych - Trillme Festival odbędzie się w dniach dniach 19 - 23 września 2018 w Poznaniu.

 • WARUNKI UCZESTNICTWA
  • W festiwalu mogą brać udział wyłącznie amatorskie chóry dziewczęce w wieku od 12 do 19 lat. Liczba uczestników nie może przekroczyć 40 osób (chórzystki, dyrygent, akompaniator, opiekunowie, kierowcy).
  • Festiwal nie ma charakteru konkursu.
  • Chóry pragnące uczestniczyć w Festiwalu powinny przesłać do 15 lutego 2018:

   • pocztą (na adres: Trillme Festival, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań):
    • czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia
    • nagranie CD lub DVD trzech utworów
     a cappella z aktualnego repertuaru chóru
   • e-mailem (na adres: info@girlschoirfestival.pl):
    • CV oraz aktualne zdjęcie chóru
     (w poziomie, w dobrej rozdzielczości)
  • O zakwalifikowaniu chórów do Festiwalu decyduje Rada Artystyczna powołana przez organizatorów. Decyzję o zakwalifikowaniu chóry otrzymują do dnia 28 lutego 2018.
 • OPŁATY
  • Chóry zakwalifikowane do udziału w Festiwalu zobowiązane są do wniesienia następujących opłat:

   • rejestracyjnej - 1200 zł od chóru
   • za uczestnictwo - 250 zł od osoby (za cały pobyt)
   Powyższe opłaty należy uiścić przelewem, najpóźniej do dnia 31 marca 2018 na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru Dziewczęcego Skowronki im. M. Wróblewskiej, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań, numer rachunku w PKO BP:
   67 1020 4027 0000 1202 0365 2922
  • Brak opłaty rejestracyjnej lub za uczestnictwo jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w Festiwalu.
  • W przypadku rezygnacji z udziału w Festiwalu opłaty rejestracyjna i za uczestnictwo nie są zwracane.
 • PROGRAM
  • Chóry zakwalifikowane do udziału w Festiwalu przygotowują zróżnicowany program, z naciskiem na utwory rodzime, które będą wykonane:
   • w czwartek 20 września (do południa) - koncerty w szkołach w Wielkopolsce - około 45 minut muzyki dowolnej
   • w piątek 21 września (wieczorem) - koncerty w Poznaniu - około 30 minut muzyki dowolnej
   • w sobotę 22 września - Koncert Galowy w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - 3 dowolne utwory /do 12minut/, z naciskiem na muzykę rodzimš
   • w niedzielę 23 września - koncerty podczas nabożeństw w poznańskich kościołach (dla chętnych chórów) - około 20 minut muzyki sakralnej
  • Ponadto uczestniczące chóry zobowiązane są do starannego przygotowania utworu finałowego, który będzie wykonany podczas Koncertu Galowego w sobotę 22 września przez wszystkie połączone zespoły. Partytura utworu zostanie wysłana chórom po zakwalifikowaniu.
  • Program występów należy przesłać drogą elektroniczną (na adres: info@girlschoirfestival.pl) do dnia 10 kwietnia 2018.
 • ORGANIZACJA POBYTU
  • Organizator zapewnia nocleg w hostelach i akademikach. Na życzenie chóru, za dodatkową opłatą, możliwe jest zorganizowanie noclegu w hotelu.
  • Koszty wyżywienia (pierwszy posiłek - kolacja 19 września, ostatni posiłek - śniadanie 23 września) pokrywają organizatorzy.
  • Istnieje możliwość wykupienia noclegu i wyżywienia dla dodatkowych osób.
  • Koszty transportu pokrywają chóry. Chórom nieposiadającym własnego środka transportu organizator odpłatnie zapewni transport podczas Festiwalu.
  • Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia kosztów leczenia szpitalnego.
 • INFORMACJE DODATKOWE
  • Zgłoszenie chóru do Festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo rejestracji artystycznego wykonania chóru dowolną techniką zapisu i jego rozpowszechniania.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne wykonywanie muzyki (prawa autorskie) i związane z tym działania prawne podejmowane przez organizacje ochrony praw autorskich.
  • Za udział w koncertach, nagraniach radiowych i telewizyjnych dokonanych podczas Festiwalu, a także za ich dalsze odtwarzanie i rozpowszechnianie chóry i dyrygenci nie otrzymują honorarium.
  • Rezygnacja z udziału w Festiwalu oraz wszystkie zmiany dotyczące liczby uczestników, posiłków i noclegów powinny być zgłoszone mailowo do biura organizacyjnego najpóźniej do dnia 1 sierpnia 2018. Niedotrzymanie wymienionych warunków spowoduje obciążenie chórów kosztami zarezerwowanych noclegów i wyżywienia.

Więcej informacji: info@girlschoirfestival.pl


© Copyright   www.girlschoirfestival.pl O FESTIWALU    REGULAMIN    UCZESTNICY    PROGRAM    SPONSORZY    GALERIA    KONTAKT